Üniversitemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda belirlenen stratejik ve kalite yönetim politikalarımız sürekli iyileştirilerek geliştirilebilir iş süreçleri  ile verimliliği arttırmayı hedeflemektedir. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde ise, planlı bir insan kaynakları yönetiminin payı oldukça önemlidir.

Günümüzde insan kaynakları yönetimi; insan faktörünün önemine odaklanarak çalışanlarının ihtiyaçlarına, eğitimine, gelişimine ve motivasyonuna değer veren bir yaklaşım sergilemektedir.

Üniversitemizin bu yaklaşımının sonucu olarak kurulan İTÜ Kurumsal Akademi; en alt kademeden başlayarak üst yönetici düzeyine kadar tüm çalışanları için, idari işleyişin etkinliğini artırmak üzere kişisel, yönetsel ve mesleki alanlardaki bilgi, beceri ve gelişim ihtiyaçlarına cevap verecek eğitim ve gelişim programları hazırlamaktadır.

İTÜ Kurumsal Akademi'nin eğitim takvimi, Bahar Dönemi (Şubat-Mayıs) ve Güz Dönemi (Eylül-Aralık) olarak düzenlenmektedir.