Kişisel Gelişim Eğitimleri Sınıf Eğitimi  3 Saat  

Etik kurallar ve evrensel değerlerin kavranması


Zaman ve Toplantı Yönetimi - Planlama

 • Eğitimin Amacı
  İş Ahlakı ve Etik Değerler dersi ile; etik kurallar ve evrensel değerlerin kavranması, meslek etiği ilkelerinin ve mesleki sorumluluğun sınırları ve bunlara dayanarak mesleki ikilemlerin sorgulanması yeteneğinin kazandırılmasını amaçlanmaktadır. Bu amaca koşut olarak, katılımcılarımız için bilgi ve düşünce zenginliği yaratarak etik ikilemleri çözme kültürünü geliştirmek en büyük hedefimizdir.
 • Eğitim Süresi
  3 Saat
 • Eğitim Konuları
  Etik ve Ahlak ilişkisi
  İş Ahlakı ve Meslek Etiği tarihsel süreci
  Değer ve Kişi Eyleminin Değerlendirilmesi
  Değerler Etiği, Altın Kural, Evrensel Değerler
  Etiğin Temel İlkeleri 
  Etik problem 
  Bir Kurum Olarak “Meslek”
  İş ve Meslek Etiği (Uygulamalı Etik)
  Etik İkilemlerin Çözümü için Yöntemler
  Örnek olay İncelemeleri 
 • Eğitim Yöntemi
  Ders sunumları,  etkileşimli eğitim, vaka analizleri
 • Eğitim Kaynakları
  Pieper,A. (1999), Etiğe Giriş, Ayrıntı Yayınları, İstanbul,“Einführung in die Etik” kitabından çevirenler Veysel Atayman, Gönül Sezer, ISBN 975-539-194-0 
  MacIntyre,A.(2001a), Ethik’in Kısa Tarihi: Homerik Çağdan Yirminci Yüzyıla, Türkçesi ve Sunuş: Hakkı Hünler ve Solmaz Zelyut Hünler, Paradigma Yayınları, İstanbul , ISBN 975-7819-23-9
  Kuçuradi,I. (1999), Etik, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Türk Felsefesi ya da Simurg Dizisi:5, Ankara 1999, 195s., ISBN 975-7748-13-7
  Kuçuradi,İ. (2000),. Felsefi Etik ve Meslek Etikleri, Yay. Haz. Harun Tepe, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 23
  Kırel, Ç.(2000), Örgütlerde Etik Davranışlar, Yönetimi ve Bir Uygulama Çalışması. Anadolu Üniversitesi Yayınları. No.1211. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yayınları. No.168. ISBN 975-492-963-7
  Tepe, H. (2009), Etik ve Meslek Etikleri. Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları. ISBN 978-975-7748-26-7
  Cevizci, A.( 2016), Uygulamalı Etik. Say Yayınları. ISBN 978-605-02-0282-3
  Oxford- Elsevier/CIMA Publishing, (2012), Fundamentals of ethics, corporate governance and business law: study text. Berkshire: Kaplan Publishing.
 • Değerlendirme Türü
  Eğitim sırasındaki ders sunumlarının özetleri
  Eğitim sonunda anket

 • Ön Koşul Eğitimleri

  Görüntülemekte olduğunuz PE7 - İş Ahlakı ve Etik Değerler eğitiminden önce aşağıda listelenmekte olan 2 adet eğitimi de almış olmanız ya da bu eğitimlere kayıt yaptırmış olmanız gereklidir.

  ME1 - Kurumsal Tarih

  ME1 - Kurumsal Tarih

  ME1 - Kurumsal Tarih

  Günümüzde değişen ve gelişen dünyanın ritmini yakalamak.

  Detaylı Bilgi
  ME2 - Kurumsal Kimlik

  ME2 - Kurumsal Kimlik

  ME2 - Kurumsal Kimlik

  İç ve dış iletişimdeki bütünleşik kimlik unsurlarını öğrenmek.

  Detaylı Bilgi