Kişisel Gelişim Eğitimleri Sınıf Eğitimi  6 Saat  

Çatışma ve öfkeler ile oluşan stres iş hayatını etkiler


Zaman ve Toplantı Yönetimi - Planlama

 • Eğitimin Amacı
  Çatışmayı ve çatışma türlerini anlamak, çatışmayı yönetme becerisini kazanma, öfke kontrolünü uygulamalı kavramak, stresin oluşum nedenlerini anlamak, stres yönetimini kavramak
 • Eğitim Süresi
  6 Saat
 • Eğitim Konuları
  Çatışma nedir?, Çatışma Türleri ve Nedenleri, Çatışma Yönetiminde Başlıca Bakış Açıları, Çatışma Yönetimi Uygulamaları, Kurum içi bağımlılıkların meydana getirdiği çatışmalar, Çatışma ve Rekabet Arasındaki Fark, Çatışma seviyeleri, Çatışmadan dolayı stres, A tipi kişilikler, 
  Öfkeyle Başa Çıkma, Stres Türleri ve Sebepleri, Stres Yönetimi, Öfke belirtileri, Öfkenin sonuçları, Öfke ile niçin başa çıkmalıyız?
 • Eğitim Özeti
  Kurum içinde insan ilişkileri zaman zaman normal görevlerin yapılmasına engel oluşturmakta ve insanlar enerjilerinin büyük bir kısmını bu ilişkileri düzenlemeye ve düzeltmeye ayırmaktadırlar. Bundan yola çıkarak ilişkilerde meydana gelen çatışma ve öfkeler ile oluşan stres iş hayatını ve verimi etkilemekte, gereksiz zihinsel ve bedensel yorgunluklar ortaya çıkarmaktadır. Bu amaçla tüm çalışanların potansiyellerini sadece işlerine yoğunlaştırmaları için uygulamadan örneklerle farkındalık yaratacak bir şekilde eğitim gerçekleştirilecektir.
 • Eğitim Yöntemi
  Beyin Fırtınası, Örneklendirme, Etkileşimci anlatım ve Uygulama
  Barkovizyon kullanarak sınıf içi görsel oyunlarla desteklenmiş şekilde gerçekleşecek.
 • Eğitim Kaynakları
  CERİT,B; Çatışma, Öfke ve Stres Yönetimi ders notları
  Adnan Çelik, 2010, Kriz ve Stres Yönetimi, Ankara: Gazi Kitabevi
 • Değerlendirme Türü
  Ders öncesi ve sonrası sözlü tartışma ve örnek vaka uygulaması
  Eğitim Değerlendirme Formu - Tepkisel Değerlendirme
  Sahadaki Uygulama Sonuçları - Beceri Değerlendirmesi
 • Ön Koşul Eğitimleri

  Görüntülemekte olduğunuz PE6 - Çatışma - Öfke ve Stres Yönetimi eğitiminden önce aşağıda listelenmekte olan 2 adet eğitimi de almış olmanız ya da bu eğitimlere kayıt yaptırmış olmanız gereklidir.

  ME1 - Kurumsal Tarih

  ME1 - Kurumsal Tarih

  ME1 - Kurumsal Tarih

  Günümüzde değişen ve gelişen dünyanın ritmini yakalamak.

  Detaylı Bilgi
  ME2 - Kurumsal Kimlik

  ME2 - Kurumsal Kimlik

  ME2 - Kurumsal Kimlik

  İç ve dış iletişimdeki bütünleşik kimlik unsurlarını öğrenmek.

  Detaylı Bilgi