Kişisel Gelişim Eğitimleri Sınıf Eğitimi  6 Saat  

Halkla ilişkilerin bir kurum kültürü olduğu bilincini yerleştirmek.


Zaman ve Toplantı Yönetimi - Planlama

 • Eğitimin Amacı
  İdari personelin iletişim becerilerini güçlendirmek; çalışanlarda halkla ilişkilerin bir kurum kültürü olduğu bilincini yerleştirmek;  halkla ilişkilerin temel ilkelerini ve uygulamalarını inceleyerek, kurumsal iletişimde bireyin rolünü ortaya koymak. 
 • Eğitim Süresi
  6 Saat
 • Eğitim Konuları
  İletişim Kavramı: İletişim Kime Lazım?
  Halkla İlişkiler Kavramı 
  Kurum Kültürü
  Kurumsal İletişim 
  Halkla İlişkilerin Temel İlkeleri
  Halkla İlişkiler Uygulamaları
  İletişim Araçları
  Görsel Malzemeler
  Basınla İlişkiler
  Kişilerarası İlişkiler
  Bir Yönetim Bilimi Olarak Halkla İlişkiler
  Kurumsal İletişimde İnsan Faktörü
  Vaka Analizleri

 • Eğitim Yöntemi
  Vaka analizleri ve dijital uygulamalar eşliğinde etkileşimli eğitim
 • Eğitim Kaynakları
  Alaeddin Asna, Bir PRcının Meslek Anıları, MediaCat Yayınları, İstanbul, 2004.
  Filiz Balta-Peltekoğlu, Halkla İlişkiler Nedir?, Beta Yayınları, İstanbul, 2007.
  Halkla İlişkiler Üzerine, (derleme), Dipnot Yayınları, İstanbul, 2009.

 • Değerlendirme Türü
  Eğitim öncesinde anket
  Eğitim sırasındaki dijital uygulamaların çıktıları
  Eğitim sonunda anket 
 • Ön Koşul Eğitimleri

  Görüntülemekte olduğunuz PE5 - Halkla İlişkiler ve Kişilerarası İletişim eğitiminden önce aşağıda listelenmekte olan 2 adet eğitimi de almış olmanız ya da bu eğitimlere kayıt yaptırmış olmanız gereklidir.

  ME1 - Kurumsal Tarih

  ME1 - Kurumsal Tarih

  ME1 - Kurumsal Tarih

  Günümüzde değişen ve gelişen dünyanın ritmini yakalamak.

  Detaylı Bilgi
  ME2 - Kurumsal Kimlik

  ME2 - Kurumsal Kimlik

  ME2 - Kurumsal Kimlik

  İç ve dış iletişimdeki bütünleşik kimlik unsurlarını öğrenmek.

  Detaylı Bilgi