Kişisel Gelişim Eğitimleri Sınıf Eğitimi  3 Saat  

Standart İstanbul ağzı hakkında söyleyiş kurallarını hatırlatmak.


Zaman ve Toplantı Yönetimi - Planlama

 • Eğitimin Amacı
  Akademik kurumlarda ve de özellikle kamu üniversitelerinde istihdam edilen bireylerin (akademik/idari) sağlam bir dil kullanımına sahip olmalarının ilk şartı iyi bir konuşma (fonetik-diksiyon) eğitiminden geçmektir. Başka bir deyişle dili, doğru ve güzel kullanmayı öğretecek olan kurum eğitim-öğretim kurumlarıdır. Bununla birlikte bireylerin okul sonrası Türkçelerini geliştirmede kurumlarında yapılan hizmet içi eğitimlerin çok önemli bir yeri vardır. Yüksek öğretimdeki öğrenciler ile her an yüz yüze etkileşimde bulunan personelimiz arasında  yanlış ve kuralsız kullanımların zamanla birtakım galat söyleyişler haline gelip dile yerleşmesini önlemek; Kamusal alanda kullandığımız Türkçeyi dağınıklıktan, başıboşluktan kurtarmak için keyfi kullanmaların önüne geçmek; Türk dilini doğru kullanmadaki seviyelerini yükseltmek ve onları Türkçeyi titiz bir biçimde kullanmaya davet etmek; Rahat ve kolay anlaşmayı esas alıp çevremizde dil ve düşünce birliğinin kurulmasına yardımcı olmak; Standart İstanbul ağzı hakkında söyleyiş kurallarını ana hatları ile hatırlatmak; kamusal alanda  telefon kullanırken dikkat edilmesi gereken noktaları örneklerle hatırlatmak.
 • Eğitim Süresi
  3 Saat
 • Eğitim Konuları
  Diksiyon Teknikleri: 
  Türkçe’yi doğru kullanmak 
  Bir görüşü en açık biçimde anlatmak 
  Konuşmada stres ve heyecanı engelleme teknikleri 
  Diksiyon sanatının incelikleri 
  Ses ve nefes ilişkisi, nefesin doğru kullanımı
  Dil ve dudak tembelliğinin giderilmesinin yolları
  Ünlü, ünsüz harflerin doğru kullanımı
  Etkili bir anlatım için sözcük ve cümle vurgularını geliştirmek 
  Konuşurken, nerede ve nasıl duraklamalar yapılmalı? 
  Yanlış alışkanlıklarla yerleşen sözcüklerin terk edilmesi 
  Akıcı ve etkili bir konuşmaya sahip olmanın yolları
  Konuşmanın beden diliyle desteklenmesi 
  Zor durumlarda konuşma teknikleri 
  Doğru ve etkili konuşmanın sürekliliği için gereken uzun vadeli çalışmalar. 
  Konuşmanın doğallaştırılması. 
  Telefonla İletişim:
  Duyarak edinilen ilk izlenimin belirleyiciliği 
  Telefonu açarken dikkatin yoğunlaştırılması
  Farklı ses tonlarının etkileri 
  Anlamayı zorlaştıracak artikülasyon alışkanlıklarının giderilmesi 
  Dinleme ve not alma ilkeleri 
  Muhatapları bekletmek gerektiğinde ne yapmalı?
  Telefonda itici etki yapacak ifadeler 
  'Ayna' etkisine dikkat etmek 
  Arayan her kişiye değerli olduğunu hissettirmek 
  Israrcı ve öfkeli kişilerle başarılı iletişim kurmak 
  Konuşmanın mesaj halinde düzenlenmesi  Arayan kişi konuşmayı uzattığında yapılması gerekenler 
  Kaçınılması gereken sözcük ve ifadeler 
  Zor durumlarda profesyonel nezaketi korumak. 
 • Eğitim Yöntemi
  Diksiyon alıştırmaları ve telefonla iletişimde karşılaşılan durumları grubun bireylerine interaktif uygulatarak eğitimin kalıcı izler bırakmasına çalışılacaktır.
 • Eğitim Kaynakları
  Konuşma Sanatı-Suat TAŞER
  Söz ve Diksiyon Sanatı-Nüzhet ŞENBAY
  RTÜK ve TDK ortak hazırlanan Rapor
 • Değerlendirme Türü
  Eğitimin son 30 dakikalık bölümünde personelin konuşma yeterliliği üzerine mini bir test diyalog gerçekleştirilecektir.

 • Ön Koşul Eğitimleri

  Görüntülemekte olduğunuz PE2 - Diksiyon Teknikleri ve Telefonla İletişim eğitiminden önce aşağıda listelenmekte olan 2 adet eğitimi de almış olmanız ya da bu eğitimlere kayıt yaptırmış olmanız gereklidir.

  ME1 - Kurumsal Tarih

  ME1 - Kurumsal Tarih

  ME1 - Kurumsal Tarih

  Günümüzde değişen ve gelişen dünyanın ritmini yakalamak.

  Detaylı Bilgi
  ME2 - Kurumsal Kimlik

  ME2 - Kurumsal Kimlik

  ME2 - Kurumsal Kimlik

  İç ve dış iletişimdeki bütünleşik kimlik unsurlarını öğrenmek.

  Detaylı Bilgi