Kişisel Gelişim Eğitimleri Sınıf Eğitimi  3 Saat  


Zaman ve Toplantı Yönetimi - Planlama

 • Eğitimin Amacı
  İTÜ idari personelinin katılmış oldukları günlük, haftalık, aylık ve dönemlik toplantılarda daha verimli sonuçlara ulaşmaları ve hedef odaklı toplantı katılımlarını verimli hale getirebilme becerilerini kazanabilmeleri için tasarlanmış bir eğitimdir.
 • Eğitim Süresi
  3 Saat
 • Eğitim Konuları
  Toplantı Tanımı; Türleri, Toplantı Dinamikleri, Niçin Toplantı Yapılır? , Toplantıya Katılanlar, Toplantıda Zor Kişiler, Toplantı Tutanakları, Gündem Belirleme, Toplantı Raporları ve Dağıtımı, Rapor Yazım Yöntemleri, Raporlarda Şekil ve Grafik Kullanımı, Rapor Türleri.
 • Eğitim Yöntemi
  Konular uygulamadan örneklemeli bir şekilde sınıf içerisinde aktarılacaktır.
 • Eğitim Kaynakları
  Dr. Bülent Cerit, Toplantı Yönetimi ve Raporlama Teknikleri Ders Notları
 • Değerlendirme Türü
  Ön Test ve Son Test yapılacaktır. 
 • Ön Koşul Eğitimleri

  Görüntülemekte olduğunuz PE19 - Toplantı Yönetimi ve Raporlama eğitiminden önce aşağıda listelenmekte olan 2 adet eğitimi de almış olmanız ya da bu eğitimlere kayıt yaptırmış olmanız gereklidir.

  ME1 - Kurumsal Tarih

  ME1 - Kurumsal Tarih

  ME1 - Kurumsal Tarih

  Günümüzde değişen ve gelişen dünyanın ritmini yakalamak.

  Detaylı Bilgi
  ME2 - Kurumsal Kimlik

  ME2 - Kurumsal Kimlik

  ME2 - Kurumsal Kimlik

  İç ve dış iletişimdeki bütünleşik kimlik unsurlarını öğrenmek.

  Detaylı Bilgi