Kişisel Gelişim Eğitimleri Sınıf Eğitimi  3 Saat  


Zaman ve Toplantı Yönetimi - Planlama

 • Eğitimin Amacı
  İTÜ idari personelinin günlük işlerinde karşılaştıkları ve çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelen çatışmalı durumlar karşısında sorunlara yaklaşım kurabilmeleri, çözüm bulmaları, ikna etme konularında yaklaşım geliştirmeleri gibi konuları ele almak için tasarlanmış bir eğitimdir.
 • Eğitim Süresi
  3 Saat
 • Eğitim Konuları
  Çatışma, Çatışma Türleri, Bireyler Arası ve Gruplar Arası Çatışmalar, Çatışmalardan Olumlu Sonuçlar Çıkarabilme, Çatışmaları Yönetme, Birey ve Kurum Çatışması, İkna Yaklaşım ve Yolları, Empatik İletişim.
 • Eğitim Yöntemi
  Konular uygulamadan örneklemeli bir şekilde sınıf içerisinde aktarılacaktır.
 • Eğitim Kaynakları
  Dr. Bülent Cerit, Çatışma Yönetimi Ders Notları
 • Değerlendirme Türü
  Ön Test ve Son Test yapılacaktır.
 • Ön Koşul Eğitimleri

  Görüntülemekte olduğunuz PE17 - Çatışma - Kriz Yönetimi eğitiminden önce aşağıda listelenmekte olan 2 adet eğitimi de almış olmanız ya da bu eğitimlere kayıt yaptırmış olmanız gereklidir.

  ME1 - Kurumsal Tarih

  ME1 - Kurumsal Tarih

  ME1 - Kurumsal Tarih

  Günümüzde değişen ve gelişen dünyanın ritmini yakalamak.

  Detaylı Bilgi
  ME2 - Kurumsal Kimlik

  ME2 - Kurumsal Kimlik

  ME2 - Kurumsal Kimlik

  İç ve dış iletişimdeki bütünleşik kimlik unsurlarını öğrenmek.

  Detaylı Bilgi