Kişisel Gelişim Eğitimleri Sınıf Eğitimi  3 Saat  


Zaman ve Toplantı Yönetimi - Planlama

 • Eğitimin Amacı
  İdari personelin kavram olarak kurumlarda “organize olma” işlevini ve gün geçtikçe önem kazanan takım tabanlı kurum yapılarının yönetimine ilişkin temel ilke ve uygulamaları inceleyerek, ilgili konularda yetkinlik ve bilgi birikimi kazandırmaktır.
 • Eğitim Süresi
  3 Saat
 • Eğitim Konuları
  • Organizasyon: kurumlarda kavram olarak “organize olmak” ya da örgütlenmek
   • Formel örgüt yapısı nedir? Örgüt yapıları tipleri ve özelikleri ve etkileyen unsurları nelerdir?
   • Örgüt yapısı tasarımı ve dünya uygulamaları.
   • Örgüt yapılarının görünmeyen yüzü, enformel örgüt. 
   • Yaşayan örgüt: Örgüt kültürü ve örgüt iklimi 
   • Örgüt kültürünün değişim yönetimi.
   • Takım Yönetimi :
    • Takım kurma ve yönetme:
     • Takımlarda kimler olmalı?
     • Takım için hedef ve görev belirleme.
     • Takımlarda performans değerlendirme ve ödüllendirme ve denetleme.
    • Takım tabanlı yapılarda yeni akımlar, kendini yöneten tekımlar
 • Eğitim Yöntemi
  Görsel sunumlar eşliğinde etkileşimli eğitim.
 • Eğitim Kaynakları
  Mirze, Kadri S. (2016) İşletmelerde Organizasyon Tasarımı ve Yapılandırma, Beta Yayınları.
  Evcimen, İdil V. (2019) Yönetim ve Organizasyon ders notları
 • Değerlendirme Türü
  Eğitim öncesi ve sonrasında yapılacak kısa yazılı değerlendirme.
 • Ön Koşul Eğitimleri

  Görüntülemekte olduğunuz PE16 - Organizasyon ve Takım Yönetimi eğitiminden önce aşağıda listelenmekte olan 2 adet eğitimi de almış olmanız ya da bu eğitimlere kayıt yaptırmış olmanız gereklidir.

  ME1 - Kurumsal Tarih

  ME1 - Kurumsal Tarih

  ME1 - Kurumsal Tarih

  Günümüzde değişen ve gelişen dünyanın ritmini yakalamak.

  Detaylı Bilgi
  ME2 - Kurumsal Kimlik

  ME2 - Kurumsal Kimlik

  ME2 - Kurumsal Kimlik

  İç ve dış iletişimdeki bütünleşik kimlik unsurlarını öğrenmek.

  Detaylı Bilgi