Kişisel Gelişim Eğitimleri Sınıf Eğitimi  3 Saat  


Zaman ve Toplantı Yönetimi - Planlama

 • Eğitimin Amacı
  İdari personelin günümüz örgütlerinde fark yaratan ve değer katan uygulamalar için gerekli liderlik ve yöneticilik becerilerine ilişkin temel ilke ve uygulamaları inceleyerek, ilgili konularda yetkinlik ve bilgi birikimi kazandırmaktır.
 • Eğitim Süresi
  3 Saat
 • Eğitim Konuları
  • Kavram olarak liderlik ve yöneticilik ne anlama gelmektedir? Farklar ve benzerlikler.
  • Liderlik:
   • Lider olunur mu doğulur mu?
   • Liderlik yaklaşımları ve tarihsel gelişimi
   • Güncel liderlik yaklaşımları
   • Etkin liderler hangi özelliklere sahip olmalıdır?
  • Yöneticilik:
   • Yönetim faaliyetlerinin temel özellikleri 
   • Güncel yönetim yaklaşımları
    • Stratejik yönetim
    • Performans yönetimi
    • Hedeflerle yönetim
  • Her yönetici lider midir?
  • Etkin yöneticiler hangi özelliklere sahip olmalıdır?
 • Eğitim Yöntemi
  Görsel sunumlar eşliğinde etkileşimli eğitim.
 • Eğitim Kaynakları
  Koçel, T. (2015) İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları.
  Evcimen, İdil V. (2019) Yönetim ve Organizasyon ders notları
 • Değerlendirme Türü
  Eğitim öncesi ve sonrasında yapılacak; kısa yazılı değerlendirme.
 • Ön Koşul Eğitimleri

  Görüntülemekte olduğunuz PE15 - Liderlik ve Yöneticilik eğitiminden önce aşağıda listelenmekte olan 2 adet eğitimi de almış olmanız ya da bu eğitimlere kayıt yaptırmış olmanız gereklidir.

  ME1 - Kurumsal Tarih

  ME1 - Kurumsal Tarih

  ME1 - Kurumsal Tarih

  Günümüzde değişen ve gelişen dünyanın ritmini yakalamak.

  Detaylı Bilgi
  ME2 - Kurumsal Kimlik

  ME2 - Kurumsal Kimlik

  ME2 - Kurumsal Kimlik

  İç ve dış iletişimdeki bütünleşik kimlik unsurlarını öğrenmek.

  Detaylı Bilgi