Kişisel Gelişim Eğitimleri Sınıf Eğitimi  6 Saat  

Daha verimli zaman kullanımı ve sağlıklı toplantı yapabilme farkındalığı sağlamak.


Zaman ve Toplantı Yönetimi - Planlama

 • Eğitimin Amacı
  İş hayatının iki önemli parametresi zamanı kullanma ve etkin toplantılardır. Ne yazık ki bu iki bileşen çok önemli olmasına rağmen çalışanlar tarafından gerektiği gibi vurgulanamamakta ve verimsizliklere neden olmaktadır. Tüm katılımcılara daha verimli zaman kullanımı ve daha sağlıklı toplantılar yapabilmenin parametreleri uygulamadan çeşitli örneklerle aktarılacak ve sahadaki uygulamaları için farkındalıkların artması sağlanacaktır.
 • Eğitim Süresi
  6 Saat
 • Eğitim Konuları
  Zaman nedir?
  Zaman tuzakları
  Öncelikler
  Erteleme
  Rutin ve gereksiz işler
  Ölçülen zaman – Algılanan zaman
  Acil önem Paradigması
  Zamanı değerlendirmenin bize kazandıracakları
  Zaman baskısı ve stres
  Gündemsiz ve verimsiz toplantılar
  Toplantı dinamikleri
  Toplantı öncesi toplantı ortamı
  Toplantıyı yönetme
  Yöneticinin sorumlulukları
  Toplantılara katılma
  Zor kişilerle baş etme
  Toplantı sonrası

 • Eğitim Yöntemi
  Barkovizyon kullanarak sınıf içi görsel oyunlarla desteklenmiş şekilde gerçekleştirilecektir.
 • Eğitim Kaynakları
  CERİT,B Zaman ve Toplantı Yönetimi ders notları
 • Değerlendirme Türü
  Ön Sınav-Bilgi
  Son Sınav-Bilgi
  Eğitim Değerlendirme Formu-Tepkisel Değerlendirme
  Sahadaki Uygulama Sonuçları- Beceri Değerlendirmesi

 • Ön Koşul Eğitimleri

  Görüntülemekte olduğunuz PE10 - Zaman ve Toplantı Yönetimi eğitiminden önce aşağıda listelenmekte olan 2 adet eğitimi de almış olmanız ya da bu eğitimlere kayıt yaptırmış olmanız gereklidir.

  ME1 - Kurumsal Tarih

  ME1 - Kurumsal Tarih

  ME1 - Kurumsal Tarih

  Günümüzde değişen ve gelişen dünyanın ritmini yakalamak.

  Detaylı Bilgi
  ME2 - Kurumsal Kimlik

  ME2 - Kurumsal Kimlik

  ME2 - Kurumsal Kimlik

  İç ve dış iletişimdeki bütünleşik kimlik unsurlarını öğrenmek.

  Detaylı Bilgi