Mesleki Gelişim Sınıf Eğitimi  1.5 Saat  

Günümüzde değişen ve gelişen dünyanın ritmini yakalamak.


Zaman ve Toplantı Yönetimi - Planlama

 • Eğitimin Amacı
  İTÜ idari çalışanlarını kurumumuzun tarihi konusunda bilgilendirmek
 • Eğitim Süresi
  1.5 Saat
 • Eğitim Konuları
  Başlangıcından bugüne İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ni oluşturan kurumların tarihi
 • Eğitim Yöntemi
  Sınıf İçi Eğitim
 • Eğitim Kaynakları
  İstanbul Teknik Üniversitesi ve Mühendislik Tarihimiz, 2013, (ed. Karaca, M.), Kaçar, M., Zorlu, T., Barutçu, B., Bir, A., Ceyhan, C. O., Neftçi, A., İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı, İstanbul.
 • Değerlendirme Türü
  Eğitim öncesi anket 
  Eğitim sonrası anket